JavaScript is required Privacy Policy | Billytown

Privacy verklaring Billytown

Uw privacy is voor ons belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zorgen voor naleving van de geldende privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door middel van dit privacyreglement informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. De datum van de meest recente update van deze privacy verklaring staat aan de onderaan dit document. Onze gegevens Billytown is gevestigd in Den Haag aan het Helena van Doeverenplantsoen 3, 2512 ZB Den Haag Doel van dit reglement Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden in Billytown (klanten, kunstenaars, curatoren als overige geïnteresseerden) waarmee wij contacten onderhouden of die gebruik maken van onze diensten. Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wij verwerken de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van onze dienstverlening aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief. De persoonsgegevens die wij van u verwerken kunnen de volgende zijn: • uw naam • uw adres • contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres • overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIN of andere social media diensten • het IP-adres van de computer waarmee u onze website bezoekt Doeleinden van het gebruik Wij gebruiken uw gegevens om ons te helpen voor u de beste ervaring met Billytown te krijgen. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om met u te communiceren over onze tentoonstellingen, evenementen, activiteiten en overige updates gerelateerd aan de diverse activiteiten van Billytown. Waaronder die van de galerie, The Kitchen, de Bookshop, de B-AIR en The Archives. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden, daar waar nodig en met toestemming, voor het vervolledigen van contracten/overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van een van onze producten en/of diensten. Verstrekking persoonsgegevens aan derden Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Echter werken wij met sommige diensten van derden (Mailchimp) waarbij het nodig is de gegevens daar op te slaan om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten zoals hierboven genoemd. Onder aan onze emails staat de opt-out optie om uit te schrijven bij de nieuwsbrief. Als u een kunstwerk heeft gekocht via de galerie van Billytown zullen wij uw gegevens of de factuur delen met de desbetreffende kunstenaar voor zijn archief. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten indien dat noodzakelijk is om de juiste service te kunnen bieden. Uw rechten Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons telefoonnummer of info@billytown.org. Bewaartermijnen Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Klachten? Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@billytown.org. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Laatste update: 31 augustus 2018